Home > Začíname > Apka > Začíname v Domotron apke > Ako zmeniť vlastníka systému Domotron pri predaji nehnuteľnosti?

Ako zmeniť vlastníka systému Domotron pri predaji nehnuteľnosti?

V prípade, že nastala zmena vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je riadená systémom Domotron, je potrebné urobiť nasledujúce kroky: 

  1. Nový majiteľ si vytvorí konto na cloud.domotron.com a zažiada o udelenie prístupu k projektu viď TU
  2. Pôvodný majiteľ nehnuteľnosti musí autorizovať a potvrdiť nového majiteľa systému prostredníctvom v administrácií TU
  3. O schválení žiadosti bude nový majiteľ informovaný emailom. 
  4. Pôvodný majiteľ prevedie následne vlastníctvo na nového majiteľa v administrácií TU
  5. Po prevedení vlastníctva odstráni nový majiteľ pôvodného majiteľa systému zo zoznamu používateľov v administrácií TU
Tento proces je plne automatizovaný a zúčastňuje sa ho iba pôvodný a nový majiteľ.
Z bezpečnostných dôvodov nie je možné tento prevod uskutočnosť cez zákaznícku podporu.
help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,