Home > Začíname > Domotron iOS apka

Domotron iOS apka

Aplikáciu pre Váš iPad, iPhone alebo iPod Touch si môžete stiahnuť v Appstore:

 

Po prvom spustení prejdete tútoriálom, ktorý Vás oboznámi s najdôležitejšími gestami, na ktorého konci máte dve možnosti:

Domotron iOS app Tutorial end

Prihlásenie použite, ak ste od nás už dostali prihlasovacie údaje pre aplikácie. Prihlasovacie údaje si po zadaní uložte na bezpečné miesto. Budete ich potrebovať, ak si budete chcieť nainštalovať aplikáciu do ďalšieho svojho zariadenia. Ak vlastníte systém Domotorn a nemáte prihlasovacie údaje do aplikácie, zaregistrujte sa prosím TU, prípadne kontaktujte Helpdesk.

Demo môžete použiť na reálne otestovanie systému na skutočnom modeli domu, kotrý sa nachádza v našom showroome.

Tieto voľby sa zobrazia iba pri prvom spustení aplikácie.

Po úspešnom prihlásení systém vždy smeruje na prvý z Vašich Domotron-ov (ak máte priradených viac systémov).

 

Domotron prihlásenie

Po zadaní PIN úžívateľa (zadáva sa iba prvý krát, ak je v nastaveniach zapnutá voľba "Ukladanie PIN") ste dnu a ovládate. PIN pre užívateľa Administrátor je z výroby nastavený na 1234. Doporučujeme si ho hneď po prihlásení zmeniť v kliknutím na ikonu pod prihlasovacím menom:

Tuner aj Domotron sa ovládajú rovnako, ako by ste k nim pristupovali priamo cez browser alebo cez náš cloud.

Domotron iOS app Dashboard

 

Ak sa chcete prepnúť na iný Domotron, alebo na Tuner, vytiahnite menu zľava.

Domotron iOS app Left slide

Domotron iOS app Side menu

Domotron iOS app Side menu

Ikony Vám pri jednotlivých položkách signalizujú, či ste pripojený na diaľku, alebo cez lokálnu sieť, a aj na ktorom objekte sa momentálne nachádzate.

Pre prihlasovanie do Tunera musíte tiež zadať meno a heslo (default user/user a admin/admin). Ak toto heslo chce uložiť v aplikácií, uložte ho prosím v nastaveniach aplikácie.

Domotron iOS app Tuner login

Hlásenia - možnosť nastaviť zvuky a štýl upozornenia, push notifikácii.

Osviežovanie na pozadí - zabezpečuje chod aplikácie s najaktuálnejšími dátami.

Priblížiť tuner - ak je táto voľba vypnutá tak po prepnutí aplikácie do tuneru, sa prispôsobí zobrazenie šírke zariadenia. Ak je voľba zapnutá, tuner bude priblížený tak, aby bolo možné pracovať aj na zariadeniach s menšou obrazovkou. Zoom v oboch prípadoch nie je možný.

Údaje pre Tuner - použijú sa uložené prihlasovacie údaje pre Tuner

Meno - meno pre tuner

Heslo - heslo pre tuner

Ukladanie PINu - uloží zadaný PIN pre Domotorn

Úvodný tutorial - po najbližšom spustení znova spustí tútoriál

Reset užívateľa - vymaže užívateľské data v aplikácií

 

V prípade otázok alebo problémov prosím kontaktujte helpdesk@domotron.sk.

 

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,