Zmena jazyka apky

Apka Domotron je dostupná v štyroch jazykoch:

1. Slovenčina
2.Čeština
3. Angličtina
4.Nemčina

Jazyk je vlastnosťou cloudového používateľa, ktorého ste si zaregistrovali na cloud.domotron.com. V praxi to znamená, že keď zmeníte jazyk užívateľa v Domotron Cloude, prenesie sa toto nastavenia na všetky zariadenia (iOS, Android), ktoré su prihlásené do Domotron Cloudu rovnakými prihlasovacími údajmi. Zmena sa vzťahuje na všetky PLC (centrálne jednotky), ktoré má daný užívateľ prístupné.

Ak chcú teda dvaja užívatelia v rámci jednej domácnosti využívať v aplikácií rôzne jazyky,

napr.:

Mamka - slovenčina

Ocko - angličtina

syn Janko - nemčina

každý z nich sa musí zaregistrovať v Domotron Cloude pod svojím menom. Každá takáto registrácia je bezplatná.

Zmena jazyka

Po prihlasení do Domotron Cloudu zvolíme v ľavom menu položku Nastavenia->Zmena nastavení.

Vyberieme požadovaný jazyk a klikneme na "Zmeniť".

Systém Vás automaticky odhlási. Je nutné sa prihlásiť znova.

Do niekoľkých minút sa jazyk zmení na všetkých Vašich zariadeniach, ktoré su on-line.

 

* Užívateľské texty ako napr. názvy miestností, svetiel, akcií a podobne si užívateľ zadáva sám v Tuner-i (názvy sú ľubovoľný text). Zmena jazyka aplikácie nemá žiadny vplyv na tieto názvy.

* Jazyk v prostredí Domotron Tuner nie je možné zmeniť, a je možné ho prevádzkovať iba v tej jazykovej mutácií, v ktorom bolo zakúpené.

 

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,