Home > Začíname > Tuner - pokročilé nastavenia > Pohyb, súmrak a čas - automatické ovládanie osvetlenia a akcií

Pohyb, súmrak a čas - automatické ovládanie osvetlenia a akcií

Každé svetlo aj akcia v systéme Domotron sa môže ovládať automaticky. Nastavením automatiky neprichádzate o možnosť ručného ovládania z tlačidiel alebo prostredníctvom aplikácie. 

Každému svetlu (resp. svetelnému okruhu) môžeme nastaviť tieto automatiky:

 1. Ovládanie pohybom 
 2. Ovládanie časom
 3. Ovládanie súmrakom 

Automatiky je možné vzájomne kombinovať.

Mierne odlišne fungujú automatiky pre akcie, nakoľko akcia sa dá iba spustiť (čiže sa nedá vypnúť).

Každej akcií môžeme nastaviť tieto automatiky:

 1. Spustenie pohybom 
 2. Spustenie časom
 3. Spustenie súmrakom 

Pre každé svetlo / akciu si vieme nastaviť automatické ovládanie s vlastnými parametrami.

 

Využitie v praxi - príklady:

 • Keď je vonku menej ako 500lx zapne pri pohybe v chodbe svetlo "chodba" na 1 minútu
 • Osvetlenie záhrady zapni pri zotmení, vypni o 23.00, ráno zapni ráno o 5.22 a vypni po brieždení
 • Keď prídem domov po tme, aktivuj akciu "príchod po tme"
 • Vodu odstav 2 hodiny po tom, ako sa prestaneme doma hýbať
 • Svetlo v detskej vypni, keď deti zaspia 
 • Vonkajšie reflektory spínaj podľa pohybu iba vtedy, keď už spíme

1. Automatické ovládanie svetiel - ovládanie pohybom

 
TUNER: Nastavenia -> Osvetlenie
Aj keď uvádzame, že ide o ovládanie pohybom, ide o reakciu na ľubovoľný vstup alebo výstup zabezpečovacieho systému, resp. o HW vstup systému Domotron. Môže ísť teda o pohybový senzor, magnetický dverný kontakt, okenný kontakt, senzor zaplavenia alebo hladiny, atď..
 
 
Vyberieme svetlo, povolíme použitie "PIR, Súmrak a Čas" a prejdeme k nastavovaniu kliknutím na šipku "SET"

 

Vyberieme si podľa ktorých vstupov a výstupov sa má svetlo zapínať.

 • Vstupy PSN sú vstupy zabezpečovacieho systému.
 • Výstupy PSN sú výstupy zabezpečovacieho systému.
 • Vstupy systému Domotron sú HW vstupy priamo na module vstupov. 

Aktuálny stav vstupov a výstupov sa zobrazuje v tabuľke úplne dole. 

Môžeme vybrať aj viacero senzorov, prípadne kombináciu vstupov / výstupov. 

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť.  

 

Nastavíme čas bez pohybu a zvolíme si funkciu ktorú chceme použiť:

 • zapnúť pri pohybe a vypnúť po čase bez pohybu - Funkcia 1 (klasická funkcia ako ju poznáte so svietidiel so vstavaným pohybovým čidlom)
 • vypnúť po čase bez pohybu - Funkcia 2 (svetlo sa vypne, ak svieti, a nastavený čas sa nezaznamenal pohyb)
 • zapnúť pri pohybe a vypnúť len ak sa svetlo nezaplo manuálne - Funkcia 1 a zároveň  Funkcia 3 (zabezpečí, aby sa svetlo ovládalo automaticky iba vtedy, keď nebolo zapnuté manuálne, doporučujeme túto voľbu)

Pre stmievané a RGB svetlá: Zapnutím voľby Zapínať na poslednú hodnotu zabezpečí, že sa svetlo zapne na hodnotu, akú malo pred jeho vypnutím. Vypnutím tejto voľby nastavujeme presnú hodnotu svetla na ktorú sa má zapnúť. 

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

 

Automatické ovládanie svetiel môžeme podmieniť stavom bezpečnostného systému. Túto voľbu nastavíme povolením nastavenia Pohyb/čas/súmrak závislé na strážení PSN:

Skupina - skupina v PSN, podľa ktorej sa ovláda svetlo.

Ak stráži / nestráži - stav stráženia skupiny v akom je aktívna automatika. 

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

Ak napríklad odfajkneme "Skupina 1" + "Ak nestráži" znamená to, že všetky automatické akcie sa udejú len vtedy, keď "skupina 1" bezpečnostného systému nestráži (čiže sme doma).

Ak skupina 1 bude strážiť, automatické akcie sa vykonávajú len na pozadí, a čakajú na vypnutie stráženia.

Zapnutie a vypnutie osvetlenia pomocou pohybu a času môže byť podmienené úrovňou vonkajšieho osvetlenia. Napríklad, ak sa jedná o exteriérové svetlo. 

Nastavenie povolíme voľbou "Pohyb/čas závislé na vonkajšom osvetlení", a nastavíme hodnotu [lux], pod ktorou reakcie na pohyb a čas fungovať.

Ak teda do tohto poľa zadáme 1000 lx, svetlo sa zapne/vypne pri pohybe resp. pri nastavenom čase iba vtedy, keď bude úroveň vonkajšieho osvetlenia nižšia ako 1000lx. (pre každé svetlo môžeme túto hodnotu nastaviť samostatne, na rozdiel od klasického súmrakového spínača). 

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

 

 

2. Automatické ovládanie svetiel - ovládanie pomocou času

Výber svetla je rovnaký ako v bode 1.

Nastavenie podporuje 2 časy, na zapnutie a 2 časy na vypnutie svetla.

Vyberieme si dni, v ktorých chceme ovládať svetlo.

 

Nastavíme čas, kedy sa má svetlo zapnúť.

Pre stmievané a RGB svetlá: Zapnutím voľby Zapínať na poslednú hodnotu zabezpečuje, že sa svetlo zapne na hodnotu pred jeho vypnutím. Vypnutím tejto voľby nastavujeme presnú hodnotu svetla na ktorú sa má zapnúť. 

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

 

3. Automatické ovládanie svetiel - ovládanie pomocou súmraku

Výber svetla je rovnaký ako v bode 1.

Nastavenie podporuje 2 hodnoty pre pokles osvetlenia (večer) , 2 hodnoty pre nárast osvetlenia (ráno).

Vyberieme dni, kedy chceme svetlo ovládať na základe vonkajšieho osvetlenia a typ (nárast / pokles)

 
 
Nastavíme hodnotu vonkajšieho osvetlenia a určíme, že sa má svetlo pri poklese osvetlenia zapnúť.
Pre stmievané a RGB svetlá: Zapnutím voľby Zapínať na poslednú hodnotu zabezpečuje, že sa svetlo zapne na hodnotu pred jeho vypnutím. Vypnutím tejto voľby nastavujeme presnú hodnotu svetla na ktorú sa má zapnúť. 
Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 
 
 

4. Automatické spustenie akcií - ovládanie pohybom

 
TUNER: Nastavenia -> Akcie
Zvolíme akciu. 
 
 

Automatické zapnutie akcií môžeme prepojiť aj so zabezpečovacím systémom PSN. Túto voľbu nastavíme povolením nastavenia Pohyb/čas/súmrak závislé na strážení PSN:

Skupina - skupina v PSN, podľa ktorej sa zapne akcia, 

Ak stráži / nestráži - stav stráženia skupiny v akom je aktívna automatika. 

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

 

Spustenie akcie pomocou PIR, a časových nastavení môže byť prepojené so senzorom vonkajšieho osvetlenia. Napríklad, ak sa jedná o akciu, ktorá ovláda vonkajšie osvetlenie / tienenie / časovače atď., 

Nastavenie povolíme voľbou Pohyb/čas závislé na vonkajšom osvetlení, a nastavíme hodnotu [lux], pod ktorou sa má akcia spustiť.

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

 

Vyberieme si podľa akého vstupu / výstupu sa bude spúšťať akcia a nastavíme senzor, ktorým ju chceme ovládať. 

Pri tomto nastavení musíme poznať, podľa akého vstupu PSN výstupu PSN alebo vstupu systému Domotron chceme akciu ovládať. Aktuálny stav senzorov a voľba senzora sa zobrazuje v tabuľke senzorov na konci stránky. 

Môžeme vybrať aj viacero senzorov, prípadne kombináciu vstupov / výstupov. 

 

Nastavíme čas bez pohybu a zvolíme si funkciu ktorú chceme použiť:

 • zapnúť pri pohybe - Funkcia 1
 • vypnúť po čase bez pohybu - Funkcia 2

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

5. Automatické spustenie akcií - ovládanie pomocou času

Výber akcií a spojenie s PSN a so súmrakovým senzorom je rovnaký ako v bode 4.

Nastavenie podporuje 4 časy kedy sa má akcia aktivovať. 

Vyberieme si dni, v ktorých chceme akciu ovládať. .

 

Nastavíme čas, kedy sa má akcia zapnúť.

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 

6. Automatické spustenie akcií - ovládanie pomocou súmrakového senzora

Výber akcií a spojenie s PSN a so súmrakovým senzorom je rovnaký ako v bode 4.

Nastavenie podporuje 2 hodnoty pre pokles osvetlenia (večer) , 2 hodnoty pre nárast osvetlenia (ráno).

Vyberieme dni, kedy chceme akciu ovládať na základe vonkajšieho osvetlenia a typ (nárast / pokles). a nastavíme požadovanú hodnotu vonkajšieho osvetlenia. 

Na konci úprav nastavení súmraku a času je potrebné nové nastavenie uložiť. 
 
 
help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,