Home > Začíname > Tuner - pokročilé nastavenia > E-mailové a SMS notifikácie

E-mailové a SMS notifikácie

Ak je systém Domotron pripojený do siete internet, môže nám posielať notifikácie o dôležitých udalostiach v systéme, udalosti v súvislosti so zabezpečením, resp. ľubovoľné užívateľom definované notifikácie. Ak je v systéme inštalovaná aj GSM brána, niektoré udalosti je možné posielať aj cez SMS. Aké notifikácie posiela centrálna jednotka zistíte tu.

Základné nastavenia pre notifikácie sa nachádzajú tu: 

TUNER: Nastavenia -> GSM/email

domotron nastavenie GSM a email

GSM

V hornej časti sú nastavenia pre GSM bránu, ak GSM bránu nemáme, preskočte tento bod.

Je potrebné zadať číslo SMS centra v medzinárodnom tvare a 4 miestny PIN kód SIM karty.

Ďalej definujeme jednotlivé telefónne čísla.

Toto či číslo zadávame v medzinárodnom (+42190XABCDEF) alebo lokálnom (090XABCDEF) môže závisieť aj od operátora alebo SIM karty. Pre odosielanie SMS toto podstatné nie je, ale v prípade že chceme z daných čísel spúšťať aj nejaké akcie, je dodržanie formátu dôležité.  To v akom formáte vracia čísla práve Vaša GSM brána zistíte jednoducho. V Tuneri sa na chvíľu presunťe sem:

TUNER: GSM/MAIL 

Do najbližšieho mobilu čo máte poruke naťukajte telefónne číslo SIM karty, ktorá je v GSM bráne a uskutočnite hovor.

V poli číslo volajúceho uvidíte číslo z ktorého aktuálne voláte.

Ak sa číslo zobrazí v tzv. národnom tvare, v rovnakom zadávajte aj jednotlivé tel. čísla. Ak sa zobrazí v medzinárodnom tvare, tel. čísla zadávajte v medzináronom tvare.

Email

V poli odosielateľ zadáme názov objektu ako sa má zobrazovať príjemcom emailov, napríklad: náš domček, dom limbová, chata kopanice, atď..

Do ďalších políčok môžeme zadať emailové adresy, na ktoré budú posielané vybrané správy. Každej adrese môžeme priradiť tieto typy správ;

Poruchy

Sú to zásadné udalosti z pohľadu fungovania systému. Zahŕňa najmä tieto správy:

  • výpadok sieťového napájania 230V
  • pokles systémového napätia
  • porucha v zabezpečovacom systéme (iba pre Satel Integra)
  • porucha komunikácie so zabezpečovacím systémom (iba pre Satel Integra)
  • aktivovaný servisný režim v zabezpečovacom systéme (iba pre Satel Integra)
  • chyba prepäťovej ochrany
  • chyba pri synchronizácií času
  • neúspešné zálohovanie systému
  • chyba komunikácie so serverom diaľkového prístupu
  • kontrola filtra rekuperácie

 

Info

Informačné emaily so súhrnnými informáciami (určené najmä pre expertov)

 

 

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,