Home > Začíname > Apka > Začíname v Domotron apke

Začíname v Domotron apke

Ako pridať systém Domotron do apky
1. Prihláste sa na cloud.domotron.com (https://cloud.domotron.com) 2. V ľavom... more
Ako usporiadať Obľúbené karty
Karty, ktoré ste si pridali medzi Obľúbené, môžete ľubovoľné usporiadať. 1. V h... more
Zoznámenie s apkou
Apka Domotron je veľmi jednoduchá a intuitívna. Zvládnete cez ňu ovládať všetky ... more
Ako pridať kartu medzi obľúbené
Pridajte si najčastejšie používané karty medzi Obľúbené, aby ste sa k nim vedeli... more
Ako vstúpiť do Nastavení
Vstup do nastavení je možný dvoma spôsobmi: 1. Cez položku Nastavenia v hlavnom... more
Ako zapnúť/vypnúť ikonu Nastavenia v kartách
Ikonu Nastavenia v aplikácií zapnete a vypnete rovnakým postupom: 1. V hlavnom ... more
Zmena jazyka apky
Apka Domotron je dostupná v štyroch jazykoch: 1. Slovenčina 2.Čeština 3. Angl... more
Ako zmeniť vlastníka systému Domotron pri predaji nehnuteľnosti?
V prípade, že nastala zmena vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je riadená systémom D... more
help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,