Home > Riešenie problémov

Riešenie problémov

Vzdialený prístup
Pre vzdialený prístup potrebujeme, aby ste si nainštalovali rozšírenie z tohto o... more
Návod na použitie programu setPLCip
V tomto článku si popíšeme postup ako použiť program setPLCip, ktorý sme si stia... more
Apka nefunguje
Ak má aplikácia Domotron vo Vašom zariadení akýkoľvek z týchto problémov: ... more
Zmena poskytovateľa internetu alebo routra
Niektoré zariadenia Domotron spolu komunikujú aj prostredníctvom počítačovej sie... more
help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,