Home > Začíname > Apka > Komfort > Ako aktivovať režim Sviatok

Ako aktivovať režim Sviatok

Režim Sviatok automaticky použije počas dní pracovného pokoja Denný režim pre nedeľu.

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky
2. Kliknite na položku Komfort
3. Kliknite na slider vedľa Sviatok
4. Kliknite na Uložiť

 TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.

 TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,