Osvetlenie

Ako zapnúť/vypnúť svetlo
1. V hlavnom menu apky zvoľte položku Svetlá 2. Vyberte zónu, v ktorom sa svet... more
Ako zmeniť intenzitu stmievaného svetla
1. V hlavnom menu apky zvoľte položku Svetlá 2. Vyberte zónu, v ktorom sa konk... more
Ako zmeniť farbu a intenzitu RGB svetla
1. V hlavnom menu apky zvoľte položku Svetlá 2. Vyberte zónu, v ktorom sa konk... more
Ako zmeniť názov svetla
Zmena názvu svetla je možná viacerými spôsobmi. Cez položku Nastavenia v hlavn... more
help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,