Home > Začíname > Apka > Profil a používatelia > Ako upraviť profil (meno, PIN, obrázok)

Ako upraviť profil (meno, PIN, obrázok)

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky 
2. Kliknite na položku Profil  
3. Upravte obrázok, meno, alebo zmeňte PIN kód.
4. Kliknite na Uložiť.

Súvisiace články:

Helpdesk: 02/334 568 29, help@domotron.com, © 2019 Domotron s.r.o.,