Home > O Domotrone > Ako pripraviť? > Správna kabeláž > Pripojenie a nastavenie klimatizácie LG

Pripojenie a nastavenie klimatizácie LG

Systém Domotron vie komunikovať s klimatizačnými jednotkami LG, ktoré podporujú protokol LGAP.

Pomocou protokolu LGAP je možné ovládať všetky vnútorné jednotky klimatizácie, pripojené k jednej vonkajšej jednotke.

Kábel FTP je potrebné inštalovať medzi centrálnou jednotkou Domotron a vonkajšou jednotkou LG.

Do vonkajšej jednotky LG je potrebné osadiť komunikačnú kartu LG PI-485 part.no: PMNFP14A1.

Všetkým vnútorným jednotkám LG je následne potrebné prideliť adresu 1 až N podľa pokynov výrobcu klimatizácie.

 

Nastavenie DIP prepínačov na karte pre protokol LGAP:

1-ON, 2-OFF, 3-OFF, 4-ON, 5-ON, 6-OFF, 7-OFF, 8-OFF

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,