Rekuperácia

Kompatibilitu konkrétneho modelu rekuperácie konzultujte so svojím projektovým manažérom.

Nastavenie programov rekuperácie je teraz v Tuneri hračkou.

Všetky nastavenia nájdete tu:

Tuner: Nastavenia -> Vetranie

Základné nastavenia:

Základné nastavenia rekuperácie

 

Podľa Komfortu ID - číslo miestnosti pre kúrenie, podľa ktorej sa riadia časové programy. Aj podľa informácie o teplote z tejto miestnosti sa tiež riadi bypass rekuperátora počas chladných letných nocí. Toto ID nájdete tu:

Tuner: Nastavenia - > Miestnosti -> záložka "Komfort".

Dátum výmeny filtra - notifikácia výmeny filtra rekuperácie - viď samostatný článok

Znečistený vzduch je nad - koncentrácie CO vo vonkajšom vzuchu, pri vyššej úrovni sa rekuperácia zastaví. Veľmi užitočné, ak Váš sused rád páli lístie.

Blokovať znečistený vzduch po - vypne rekuperáciu, keď znečistenie trvá dlhšie ako tento čas v minútach.

Maximálna vlhkosť - nastavená maximálna relatívna vlhkosť v priestore. Pri použití viacerých snímačov platí táto hodnota pre každý. Pri použití rotačných rekuperátorov sa vlhkosť v priestore nedá rekuperáciou ovplyvniť, vtedy nastavte 100.

Maximálne CO2 - nastavená maximálna koncentrácia CO2 v ppm.  Pri použití viacerých snímačov platí táto hodnota pre každý. Odporúčaná hodnota je 600-800 ppm.

Typ komunikácie - typ komunikácie s rekuperačnou jednotkou. Ak je rekuperácia už v prevádzke, nemeňte prosím tento parameter.

IP adresa - aktuálna IP adresa rekuperačnej jednotky.

Nastav IP - používa sa pri zmene OP adresy rekuperačnej jednotky.

Stav komunikácie - stav komunikácie s rekuperačnou jednotkou

Nastavenie hodnôt - nastavenie programov - viď nižšie

Povolený režim Dovolenka - keď aktivovaný režim Dovolenka (pre komfort) riadi sa rekuperácia iným nastavením

Nastavenie hodnôt

Nastavenie programov rekuperácie nájdete tu:

Tuner: Nastavenia -> Vetranie -> Nastavenie hodnôt

Časové úseky "Ráno", "Práca", "Doma" a "Noc" vychádzajú z nastavenia miestnosti, podľa ktorej sa rekuperácia riadi, viď vyššie.

Počet minút vetrania v hodine - v každom časovom úseku môžete nastaviť, koľko minút v hodine bude rekuperácia bežať. Toto nastavenie odporúčame iba vtedy, ak nemáte inštalované senzory CO2. Ak máte inštalované senzory CO2, odporúčame tieto hodnoty nechať nulové.

Výkon pre vetranie podľa času v % - udáva na aký výkon pôjde rekuperácia v danej hodine (počet minút zadaných v predchádzajúcom kroku).Toto nastavenie odporúčame iba vtedy, ak nemáte inštalované senzory CO2. Ak máte inštalované senzory CO2, odporúčame tieto hodnoty nechať nulové.

Max výkon pre vetranie podľa CO2 a RH - definuje maximálny výkon rekuperácie v% v danom časovom úseku, pri riadení podľa CO2 a vlhkosti. Ak nastavíme napr. 20 pre "Noc", tak aj keď podľa regulátora CO2 má ísť rekuperácia na 100%, pôjde iba v noci iba 20%. Toto nastavenie je praktické najmä na obmedzenie hluku z rekuperácie v nočných hodinách.

Viete ako môže správne nastavenie rekuperácie ovplyvniť spotrebu energie? Prečítajte si náš blog.


Nastavenie pri dovolenke - týmito nastaveniami sa bude rekuperácie riadiť počas dovolenky, ak je zaškrtnuté pole "Povolený režim Dovolenka" na predchádzajúcej strane nastavení.

Počet minút vetrania v hodine - celý deň bez ohľadu na aktuálny časový program.

Výkon pre vetranie podľa času v % - celý deň bez ohľadu na aktuálny časový program.

Max hodnota CO2 - hodnota pri dovolenke

Max hodnota RH - hodnota pri dovolenke


Nastavenie pre vyvetranie - toto sú nastavenia predvolenej hodnoty funkcie "vyvetranie".

Základný čas vyvetrania - čas na ktorý sa aktivuje funkcia vyvetranie. Tento čas je možné zmeniť priamo vo funkcií vyvetranie. Ide o prednastavenú hodnotu. 

Základný výkon - výkon rekuperácie v%, na ktorý sa aktivuje funkcia vyvetranie. Tento výkon je možné zmeniť priamo vo funkcií vyvetranie. Ide o prednastavenú hodnotu. 

 

 

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,