Home > Začíname > Apka > Začíname v Domotron apke > Ako pridať systém Domotron do apky

Ako pridať systém Domotron do apky

1. Prihláste sa na cloud.domotron.com

2. V ľavom menu vyberte Moje projekty.

3. Následne vpravo hore kliknite na Požiadať o prístup k PLC.

4. Zadajte sériove číslo PLC a kliknite na Odoslať žiadosť. Sériové číslo je potrebné zadať v rovnakom tvare ako je uvedené na PLC. (napr.: AB_1234) 

5. Ľubovoľný užívateľ, ktorý už má prístup do systému, môže žiadosť schváliť/zamietnuť. O schválení žiadosti budete informovaný emailom.

6.  Po akceptovaní žiadosti sa pripojené PLC zobrazí v zozname Pripojené objekty.

 TIP: Ak ešte nemá žiadny používateľ prístup do PLC, vašu žiadosť schváli Domotron Helpdesk

 TIP: Sériové číslo je nalepené priamo na vašom PLC a dostali ste ho od technika pri inštalácii zariadenia. 

 

Súvisiace články:

 

 

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,