Home > Partneri > Schémy > Relay moduls

Relay moduls


Tu si môžete stiahnuť technické výkresy jednotlivých modulov systému Domotron. Podľa týchto listov si môžete váš systém Domotron zapojiť aj sami.  Vo výkrese nájdete schematické zapojenie rele modulov s 8 a 11 relé. 

 

Ste projektant a hľadáte aj DWG bloky systému Domotron?

Hľadáte technické listy?

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,