Home > Začíname > Apka > Komfort > Ako kopírovať nastavenia Denných režimov

Ako kopírovať nastavenia Denných režimov

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky
2. Kliknite na položku Komfort
3. Vyberte zo zoznamu zónu, z ktorej chcete kopírovať nastavenia
4. Kliknite na Denné režimy
5. Kliknite na Kopírovať
6. Zvoľte miestnosť, do ktorej chcete kopírovať nastavenia Denných režimov
7. Vyberte dni, ktorých nastavania chcete kopírovať zo zóny 1 do zóny 2
8. Skontrolujte zmeny
9. Kliknite na Kopírovať nastavenia

 TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.

 TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,