Home > Začíname > Apka > Komfort > Ako nastaviť Korekciu teploty

Ako nastaviť Korekciu teploty

Korekcia teploty slúži na kalibráciu snímačov teploty.

 POZOR: Korekciu teploty odporúčame upravovať len po konzultácii s technikom.

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky
2. Kliknite na položku Komfort
3. Vyberte zo zoznamu zónu, ktorej chcete upraviť Korekciu teploty
4. Zadajte hodnotu korekcie teploty
5. Kliknite na Uložiť

Príklad:  Ak mám teplotu zadanú na 20 stupňov a zadáme korekciu teploty napríklad +5 stupňov, systém si bude myslieť, že v miestnosti je 25 stupňov. Ak zadáme korekciu teploty -5 stupňov, systém si bude myslieť, že je v miestnosti 15 stupňov. 

 TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.

 TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,