Home > Začíname > Apka > Komfort > Ako zmeniť názov zóny

Ako zmeniť názov zóny

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky 
2. Kliknite na položku Komfort
3. Vyberte zo zoznamu zónu, ktorej chcete zmeniť názov
4. Kliknite na názov zóny
5. Zmeňte názov zóny
6. Kliknite na Uložiť

 TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.

 TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,