Home > Začíname > Domotron Android apka

Domotron Android apka

Aplikáciu pre vaše Android zariadenie si môžete stiahnuť v obchode Google Play:

Verzia aplikácie: 1.0

Pri prvom spustení budú od vás vyžadované prihlasovacie údaje do aplikácie. Ak vlastníte systém Domotorn a nemáte prihlasovacie údaje do aplikácie, kontaktujte prosím helpdesk@domotron.sk

Prihlasovacie údaje si po zadaní uložte na bezpečné miesto. Budete ich potrebovať, ak si budete chcieť nainštalovať aplikáciu do ďalšieho svojho zariadenia.

Domotron Android app Tutorial end

Demo môžete použiť na reálne otestovanie systému na skutočnom objekte

Po úspešnom prihlásení systém vždy smeruje na prvý z Vašich Domotron-ov (ak máte priradených viac systémov).

Domotron prihlásenie

Po zadaní PIN úžívateľa (zadáva sa iba prvý krát) ste dnu a ovládate. PIN pre užívateľa Administrátor je z výroby nastavený na 1234. Doporučujeme si ho hneď po prihlásení zmeniť v kliknutím na ikonu pod prihlasovacím menom:

Domotron Android app Dashboard

Ak sa chcete prepnúť na iný Domotron, vytiahnite menu zľava.

Domotron iOS app Side menu

Ikony Vám pri jednotlivých položkách signalizujú, či ste pripojený na diaľku, alebo cez lokálnu sieť, a aj na ktorom objekte sa momentálne nachádzate.

Tuner v tejto verzii aplikácie integrovaný nie je. Pracujeme na tom aby sa jeho integrácia uskutočnila v dohľadnej dobe.

 

V prípade otázok alebo problémov prosím kontaktujte helpdesk@domotron.sk.

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,