Home > Začíname > API > Control API

Control API

Domotron disponuje cloudovým API, ktoré umožňuje aplikáciám tretích strán pristupovať k dátam v centrálnej jednotke a ovládať jednotlivé technológie.

Pomocou API je možné integrovať Domotron do iných systémov, alebo pomocou hotových driverov v integračných službách ako napríklad Integromat, prepojiť Domotron s ľubovoľnou aplikáciou. Tým sa jeho možnosti stávajú prakticky neobmedzené.

Dokumentácia k API.

Tzv. živá dokumentácia je uložená v každej inštalácií Domotronu. V živej dokumentácií sa zobrazujú iba tie technológie a dáta, ktoré konkrétna inštalácia využíva.

Pre zobraznie dokumentácie môžete pužiť Swager.

Do horného riadku Swager-u s adresou (pozor, nie adresu v browseri), vložte: 

https://control_url/documentation/api.json

 

 

 

 

 

control url je adresa konkrétnej inštalácie systému domotron. Nájdete ju v systémových informáciach (položka host).

Následne kliknite na EXPLORE.

Pre získanie živých dát z inštalácie je nutné vygenerovať a vložiť API kľúč, ktorý si môžete vygenerovať pre každú inštaláciu samostatne. Pre vloženie kľúča do Swager-u treba použiť tlačidlo . Kľuč je potrebné vložiť v tvare:

Bearer "API KEY"

Ak nemáte prístup k žiadnej inštalácií Domotron a chcete API preskúmať, vyžiadajte si URL na testovaciu inštaláciu.

Helpdesk: 02/334 568 29, help@domotron.com, © 2019 Domotron s.r.o.,