Home > Začíname > Apka > Tienenie > Ako zmeniť dobu vytiahnutia a stiahnutia žalúzie/rolety

Ako zmeniť dobu vytiahnutia a stiahnutia žalúzie/rolety

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky
2. Kliknite na položku Tienenie
3. Vyberte zo zoznamu roletu/žalúziu, ktorej chcete zmeniť dobu vytiahnutia alebo stiahnutia
4. Zadajte časový údaj pre dobu vytiahnutia alebo stiahnutia
5. Kliknite na Uložiť

 TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.

 TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,