Home > Začíname > Apka > Profil a používatelia

Profil a používatelia

Používatelia a užívateľské práva v Domotrone
V apke Domotron rozlišujeme tri typy používateľov: - Používatelia Cloudu - Pou... more
Ako pridať nového používateľa apky
1. V hlavnom menu aplikácie kliknite na Používatelia 2. Vpravo hore kliknite n... more
Ako pridať práva na ovládanie miestností a technológií profilom
Aby sa vám všetky miestnosti a technológie zobrazili v apke, musíte jednotlivým ... more
Ako upraviť profil (meno, PIN, obrázok)
1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky 2. Kliknite na položku P... more
help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,