Home > Začíname > Apka > Tienenie > Ako zmeniť názov konkrétnej rolety/žalúzie

Ako zmeniť názov konkrétnej rolety/žalúzie

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky
2. Kliknite na položku Tienenie
3. Zvoľte miestnosť, v ktorej sa roleta/žalúzia nachádza
4. Vyberte zo zoznamu roletu/žalúziu, ktorej chcete zmeniť názov
5. Zmeňte názov rolety/žalúzie
6. Kliknite na Uložiť

 TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.

 TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,