Home > Začíname > Apka > Začíname v Domotron apke > Ako zapnúť/vypnúť ikonu Nastavenia v kartách

Ako zapnúť/vypnúť ikonu Nastavenia v kartách

Ikonu Nastavenia v aplikácií zapnete a vypnete rovnakým postupom:

1. V hlavnom menu aplikácie kliknite na Nastavenia 
2. Kliknite na slider vedľa Zobraziť ikonku nastavenia
3.Kliknite na Uložiť

Súvisiace články:

Helpdesk: 02/334 568 29, help@domotron.com, © 2019 Domotron s.r.o.,