Inštalačné služby

Všetky inštalačné práce nešpecifikované v zmluve sa oceňujú podľa cenníka servisných práv v zložení výjazd + každá začatá hodina.

 

 

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,