Home > Začíname > Apka > Tienenie > Ako zmeniť dobu náklonu lamiel

Ako zmeniť dobu náklonu lamiel

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky
2. Kliknite na položku Tienenie
3. Vyberte zo zoznamu žalúziu, ktorej chcete zmeniť dobu náklonu
4. Aktivujete ovládanie lamiel kliknutím na slider vedľa “Ovládanie lamiel”
5. Zmeňte dobu náklonu lamiel
6. Kliknite na Uložiť

 TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.

 TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,