Home > Začíname > Domotron Analytics > Ako porovnať hodnoty z dvoch rôznych skupín

Ako porovnať hodnoty z dvoch rôznych skupín

Porovnávajte viaceré hodnoty z rôznych skupín a zistite, či vaše technológie fungujú tak, ako ste ich nastavili a či šetria maximálne množstvo energií.

1. Zapnite Analytics 
2. Vľavo vyberte technológiu
3. Zvoľte skupinu
4. Vyberte hodnotu, ktorú chcete zobraziť v grafe
5. Postup opakujte v menu napravo.

 

 TIP: Ako začať so službou Domotron Analytics 

 TIP: Na jednej strane grafu môže byť vždy len jedna technológia resp. skupina hodnôt, ktorá ale môže obsahovať aj viac hodnôt.

 TIP: Ak zvolíte viac hodnôt, každá bude na grafe označená inou farbou.

 TIP: Pri každom bode grafu sa pri podržaní myši zobrazí aj tabuľka s presnými hodnotami

Súvisiace články:

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,