Home > Riešenie problémov > Vzdialený prístup

Vzdialený prístup

Pre vzdialený prístup potrebujeme, aby ste si nainštalovali rozšírenie z tohto odkazu: http://remotedesktop.google.com/

Pomocou tohto nástroja sa technik dokáže pripojiť na Váš PC a pomôcť s Vaším problémom.

Pre sprístupnenie vzdialeného prístupu technikovi potrebujeme aby ste klikli na tlačidlo "Generovať kód" v časti "Vzdialená podpora" -> "Zdieľanie tejto obrazovky".

Vygenerovaný kód následne poskytnete technikovi, ktorý ho pre pripojenie potrebuje.

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,