API

Control API
Domotron disponuje cloudovým API, ktoré umožňuje aplikáciám tretích strán pristu... more
Integromat
Integromat (https://www.integromat.com/?pc=domotron) je pokročilá cloudová autom... more
Ako prepojím svoj Domotron a Integromat
Prepojenie medzi Domotronom a Integromatom je potrebné vytvoriť pri vytváraní pr... more
Spustenie akcie v Domotrone na základe polohy
V tomto príklade ukážeme tvorbu scenára, ktorý zapne záhradné osvetlenie po prib... more
help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,